sáp chó đốm 12 màu thuận nam

sáp chó đốm
Màu sắc tươi sáng
Có hương thơm
Không độc hại