bộ dụng cụ vật liệu cắt khâu thêu lớp 4 KHANG VIỆT

gồm đầy đủ dụng cụ cắt,khâu,thêu cần thiết

bộ sản phẩm bao gồm 14 dụng cụ đầy đủ cần thiết trong môn học cắt khâu thêu lớp 4