bộ dụng cụ cắt khâu thêu lớp 5 THÁI AN

gồm đầy đủ dụng cụ cắt, khâu, thêu cần thiết

bộ sản phẩm bao gồm 14 dụng cụ đầy đủ, cần thiết trong môn học cắt,khâu thêu lớp 5