bộ dụng cụ cắt khâu thêu lớp 4 và lớp 5 THÁI AN

  • Hãng sản xuất thái an tại Việt Nam

gồm đầy đủ dụng cụ cắt, khâu, thêu cần thiết

bộ sản phẩm bao gồm 14 dụng cụ đầy đủ, cần thiết trong môn học cắt,khâu thêu lớp  4 và lớp 5

cả 2 lớp kđều có thể dùng được