bộ đồ dùng toán lớp 2 xuân phát mới

bộ đồ dùng toán lpws 2 theo thông tư mới của bộ giáo dục

1 bộ gồm 1 hộp toán và 1 hộp hình khối