bộ đồ dùng toán lớp 2 đông á

bộ đồ dùng  toán lớp 2 đống á theo chương trình học mới

gồm 1 bộ hình khối và 1 bộ toán