bộ đồ dùng học toán và đánh vần nhật hoa minh

chi tiết bằng nhựa và bìa giấy  bộ rời

gồm bộ hình lập phương và hình chữ nhật